Shromáždění představitelů sborů

9. 1. 2018

Začátek 24.2.2018 v 9:00 hodin.

Kulturní dům v Neustupově.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
 3. Volba návrhové komise
 4. Volba volební komise
 5. Zpráva o činnosti OORM, OORR, OORP, ZH
 6. Zpráva o činnosti VV za poslední období
 7. Zpráva o hospodaření OSH za rok 2017
 8. Schválení rozpočtu na rok 2018
 9. Zpráva OKRR
 10. Doplňující volba člena výkonného výboru
 11. Zaměření činnosti na rok 2018
 12. Vystoupení hostů
 13. Diskuse k předloženým materiálům
 14. Návrh na usnesení
 15. Závěr

Sdílet tuto stránku