Odborná rada prevence

Okresní odborná rada prevence se řídí Statutem odborných rad Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V čele rady stojí vedoucí, který je volen na aktivu
preventářů SDH v rámci okresu a zvolený vedoucí rady se stává členem výkonného výboru.

Náplní práce rady je preventivně působit na hasiče i spoluobčany v oblasti požární ochrany.
Odborná rada pracuje dle vlastního plánu práce schváleným výkonným výborem. Schází se několikrát do roka, dle potřeby a připravovaných akcí pro hasiče.

Činnost rady je ekonomicky zajišťována z vlastních zdrojů.

Okresní odborná rada prevence

Okresní rada prevence předkládá shromáždění představitelů sborů jedenkrát ročně zprávu o své činnosti.

Složení Okresní odborné rady prevence

Josef Zavadil

vedoucí OORP SDH Kvasejovice +420 737 445 499

Ivo Vnouček

SDH Pyšely +420 603 760 884

Eva Vovsíková

SDH Jablonná +420 728 053 849

Martin Šebek

SDH Netvořice +420 721 169 472

Milan Houdek

SDH Votice +420 722 931 597

Vladimír Rezek

SDH Ratměřice +420 776 209 503

Petr Maceška

SDH Načeradec +420 603 582 616

Miloslav Lacina

SDH Třebsín +420 736 646 988

Jiří Jirec

SDH Netvořice +420 604 439 615

Karel Říha

SDH Blažejovice +420 737 355 847