Aktiv zasloužilých hasičů

Titul „Zasloužilý hasič“

Členům Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS), kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj dobrovolné požární ochrany a aktivně se podíleli na realizaci jejího humánního poslání, uděluje SH ČMS titul „Zasloužilý hasič“ (dále jen ZH). Většina nositelů tohoto titulu přes svůj vysoký věk stále aktivně pracuje v různých funkcích ve sborech, okrscích, v okresních sdružení, krajských sdružení a v ústředních orgánech SH ČMS.

Aktiv „Zasloužilých hasičů“ na okrese Benešov

Zasloužilý hasičPůsobí od roku 2001. Vznikly Stanovy klubu zasloužilých hasičů a funkcionářů dobrovolného hasičstva okresu Benešov. Prvním předsedou klubu se stal Vladimír Chlumský. V současné době na okrese Benešov působí Aktiv „Zasloužilých hasičů“ (přejmenován z klubu na aktiv v roce 2013 dle Souboru předpisů SH ČMS II/1 – 2013) a pracuje pod vedením Karla Drábka – od roku 2008. Je členem výkonného výboru s hlasem poradním.

Smyslem založení aktivu je využití dlouholetých zkušeností ZH, které předávají na svých besedách a účastí na okresních akcí mladší generaci. Dalším důvodem jeho založení bylo nepřerušení kontaktu mezi hasiči starší a mladší generace.

Aktiv se schází jednou až dvakrát ročně na svém zasedání. Nositelé titulu jsou zváni na shromáždění představitelů sborů. Na okresní soutěž, popř. na další aktivity okresu. Zúčastňují se každoročně celokrajského setkání ZH kraje Středočeského a společného setkání s funkcionáři okresu Tábor.

Na okrese Benešov bylo uděleno celkem 70 titulů ZH. První v roce 1989 panu Jaroslavu Hejnovi z Tismi. V současné době máme 17 žijících hasičů s tímto titulem.