Složení výkonného výboru

Výkonný výbor OSH Benešov projednává všechny závažné záležitosti OSH a sborů a rozhoduje je, pokud nejsou vyhrazeny okresním rozhodovacím orgánům – Shromáždění představitelů sborů. Provádí rozhodnutí shromáždění delegátů sborů a shromáždění představitelů sborů a také navrhuje starostovi OSH jmenování a odvolání zaměstnanců kanceláře OSH.

Působnost pravidla jednání a rozhodování VV OSH se přiměřeně obdobně řídí působností, pravidly jednání a rozhodování VV SH ČMS.

Výkonný výbor OSH tvoří

Jednání VV OSH se zúčastňuje s hlasem poradním předseda Kontrolní a revizní rady, vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů a zaměstnanec kanceláře OSH.
VV OSH je volený článek v období jednou za 5 let na Shromáždění delegátů sborů.

Složení výkonného výboru OSH Benešov

 

Dana Vilímková – starostka OSH Benešov a členka výkonného výboru

Dana Vilímková

starostka OSH Benešov+420 724 236 655

Miloslav Ježek – člen výkonného výboru OSH Benešov

Miloslav Ježek

náměstek OSH Benešov +420 728 552 556
Ing. Martin Kohout – náměstek starostky, vedoucí Okresní odborné rady represe a člen výkonného výboru OSH Benešov

Ing. Martin Kohout

náměstek OSH Benešov +420 603 255 077
Josefa Zavadil – vedoucí Okresní odborné rady prevence a člen výkonného výboru OSH Benešov

Josef Zavadil

vedoucí ORP, člen VV +420 737 445 499
Ing. Kamila Moudrá – vedoucí Okresní odborné rady mládeže a člen výkonného výboru OSH Benešov

Ing. Kamila Moudrá

vedoucí ORM, člen VV +420 776 552 526
Pavel Padevět – člen výkonného výboru OSH Benešov

Pavel Padevět

člen VV +420 725 328 415
Zdeněk Dvořák – člen výkonného výboru OSH Benešov

Zdeněk Dvořák

člen VV +420 602 617 481
Pavel Studnička – člen výkonného výboru OSH Benešov

Pavel Studnička

člen VV +420 725 504 316
Jana Severínová – členka výkonného výboru OSH Benešov

Jana Severínová

člen VV +420 724 211 844
Ing. Jiří Jelínek – člen výkonného výboru OSH Benešov

Ing. Jiří Jelínek

člen VV +420 734 699 033

Antonín Böhm

člen VV +420 604 332 761