Předání titulu „Zasloužilý hasič“ – Jaroslav Vodrážka

13. 5. 2018

Dne 4. 5. 2018 proběhlo v Přibyslavi předávání nejvyššího titulu „Zasloužilý hasič“. Z okresu Benešov si tento titul převzal člen SDH Sedlec, pan Jaroslav Vodrážka. Za OSH Benešov byla přítomna starostka Dana Vilímková a vnuk pana Vodrážky Jiří Hejhal.

Celá akce byla zahájena společným obědem. Poté se všichni držitelé titulu vyfotili na nádvoří přibyslavského zámku, prohlédli si místní hasičské muzeum a v odpoledních hodinách jim byl předán titul v krásné zasedací místnosti na zámku. Proběhla slavnostní večeře s představiteli SH ČMS, kde náměstek starosty Jan Slámečka a vedoucí celorepublikového Aktivu zasloužilých hasičů Josef Netík seznámili přítomné s činností celého sdružení. Atmosféra byla velice příjemná.

Vodrážka Jaroslav

Pan Jaroslav Vodrážka se narodil 7. dubna 1934. V r. 1967 vstoupil do řad dobrovolných hasičů v Sedleci na okr. Benešov. Již v tomto roce byl zvolen starostou sbor a tuto funkci vykonával svědomitě 10 let. Z jeho iniciativy sbor zakoupil v r. 1975 starší nákladní automobil tzv. kropička, který byl generálně opraven. Toto vozidlo bylo první hasičskou cisternou na Sedlecku a u jednotky sloužilo až do r. 2000.

Všechnu techniku jednotka garážovala v nevyhovujících  prostorách ve stodolách, kdy nezřídka docházelo k zamrzání vody v čerpadle i v cisterně a proto v r. 1976, kdy se stal tajemníkem místního národního výboru, zajistil finanční prostředky na přestavbu hasičské zbrojnice. Má zásluhu na ustavení dvou požárních družstev a na přijetí 15 mladých hasičů v r. 1977. V r. 1983 získal pro jednotku cisternový automobil T 148 CAS 32 a požární automobil značky IFA z požární stanice Benešov.

Pan Jaroslav Vodrážka i za svého působení ve funkcích místního národního výboru do 90tých let na hasiče nezapomínal. Zúčastňoval se výjezdů k požárům, povodním a jiným technickým zásahům, pomáhal při opravách a údržbě techniky. A i dnes se rád podílí na kulturních a společenských akcích sboru a zajímá se o novou techniku. V minulosti byla jeho práce oceněna řadou vyznamenání a čestných uznání a za okamžik mu bude udělen titul ZH.

Sdílet tuto stránku