Shromáždění představitelů sborů – 26. 10. 2019 v Petroupimi

13. 9. 2019

POZVÁNKA na Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Benešov

 

Výkonný výbor svolává Shromáždění představitelů sborů, VV OSH, starosty okrsků, OKRR a zasloužilé hasiče. Jednání se bude konat 26. 10. 2019 od 9 hodin v kulturním domě v Petroupimi.

Program jednání:

 1. Zahájení shromáždění
 2. Schválení programu shromáždění
 3. Volba zapisovatele a ověřovatelů
 4. Volba návrhové komise
 5. Zpráva o činnosti OORM, OORR, OORP, AZH 2018 – 2019
 6. Zpráva o činnosti OSH za poslední období
 7. Zpráva o hospodaření OSH za rok 2018 – 2019
 8. Zpráva OKRR
 9. Vystoupení hostů – HZS, starosta obce
 10.  Seznámení s přípravou a průběhem VH v SDH, okrscích – volby na další volební Období 2020 – 2025
 11.  Diskuse k předloženým materiálům
 12.  Návrh na usnesení
 13.  Závěr
 14.  Občerstvení

Účast všech pozvaných je nutná. Nemůže-li se z vážných důvodů dostavit starosta osobně, je nutné vyslat odpovědného zástupce. Tato akce je bez nároků na refundaci mzdy a cestovné.

Doporučujeme účastníkům, aby byl v okrsku proveden svoz hasičskými dopravními prostředky v rámci kondičních jízd, se souhlasem obce.

Účast ve vycházkové uniformě !!!!!!!

V Benešově   3. 9. 2019                                                                     Dana Vilímková

starostka OSH Benešov

Sdílet tuto stránku