Školení preventářů SDH a OÚ konané 17. 3. 2018 v KD Petroupim

4. 4. 2018

Jako každoročně, tak i letos se konalo školení odborné přípravy preventářů. Organizační zabezpečení akce předcházela příprava osnovy školení, kterou rada OORP konzultovala s vedením HZS panem plukovníkem Josefem Setničkou a starostkou OSH paní Danou Vilímkovou. P. Vilímková rozeslala pozvánky a zapůjčila elektroniku pro lektory.

Na školení se podíleli prezentací členové HZS Benešov :

Pan Milan Houdek s tématem Domácnost s pohledu požární bezpečnosti a Zdroje požární vody.

Pan Luděk Klenot – Informace z úseku ochrany obyvatelstva, Krizové řízení-Krizový portál

Paní Eva Vovsíková se z důvodu nemoci omluvila a popsala přednáškový materiál – Vyhláška v požární ochraně obecních úřadů, pálení klestí, oznamovací povinnost. Přednášku proved Josef Zavadil.

Účast: dle prezenční listiny se zúčastnilo 64 preventářů, kteří obdrželi potvrzení o účasti a příručku pro seniory s obsahem

Děkuji všem, kteří se podíleli na školení včetně zajištění občerstvení.

Ukončeno 13.30 hod.

Vedoucí OORP Benešov Zavadil Josef

Sdílet tuto stránku