Školení vedoucích mládeže a rozhodčích PS na Jizbici

3. 4. 2019

Školení vedoucích mládeže proběhlo opět na Jizbici u Čechtic.

Ve dnech 30. – 31. 3. 2019 se konalo v Jizbici u Čechtic školení vedoucích mladých hasičů. Přijelo jich 38 ze 43 nahlášených. Program byl sestaven tak, aby byl pro vedoucí zajímavý a aby splňoval nařízení MŠMT. Skládal se z infomačního bloku, o který se postarala vedoucí OORM Kamila Moudrá se starostkou OSH Danou Vilímkovou. Eva a Dana Vilímkovi prošly Směrnice hry Plamen. Štafetu dvojic a CTIF si vedoucí sami naměřili, připravili a prakticky provedli v praktické, sobotní části školení.  Při této příležitosti si stačili i opéct chutné vuřty.

 Nechyběla ani bezpečnost práce s dětmi, kde vedoucí dostali zadání – jak se chovat v místnosti, v tělocvičně, v přírodě, při koupání, střelbě a mnoho dalších. Po skupinkách témata zpracovali a lektorka jen zkontrolovala, na co zapomněli. Ale jelikož to byli již zkušení vedoucí, tak nebylo co vytknout. Dozvěděli se, i jak dopadlo přezkoušení odborek a jakým systémem OORM odborky zkouší. Ve večerních hodinách, za pomoci a dohledu Zuzany Kudrnové, jedna polovina vyráběla drobné dárky a druhá polovina si hrála společně s lektorkou Janou Urbancovou, která přijela až z Ostravy. Sobotní program byl ukončen cca v 21:00 hodin a vedoucí měli volnou zábavu, kterou využili k vzájemnému seznamování a předávání svých zkušeností.

Nedělní dopoledne patřilo proškolení v první pomoci jak teoretické, tak praktické části. Poté na řadu přišly obávané testy, které jsou pro vedoucí dosti náročné. Ti, kteří testy psali, neprošli všichni.  Ze sedmi obnovářů neprošli 3 vedoucí.  Ze 17 ti nováčků a praktikantů jich neprošlo 5.

Dle zpětné vazby bylo školení hodnoceno většinou kladně. Byli i tací, kteří poukazovali na vysokou náročnost školení a zbytečná témata, ale my jako lektoři se snažíme školení dělat tak, aby vedoucím něco přinesla. Bohužel se nezavděčíme všem.

za tým lektorů Dana Vilímková

 

fotogalerie: http://oshbenesov.cz/fotogalerie/skoleni-vedoucich-mladeze-jizbice-30-31-2019/

 

 

Školení rozhodčích v požárním sportu

Dne 30.3. 2019 se uskutečnilo školení rozhodčích v požárním sportu. Na Jizbici u Čechtic přijelo 39 rozhodčích, kteří si přijeli obnovit svůj kvalifikační stupeň. Ze 39 přítomných bylo 6 nováčků, což nás velice těší. Na okrese máme evidováno 88 rozhodčích, ale pokud se koná jakákoliv soutěž, tak máme problém s jejím obsazením. Věříme, že nováčci se aktivně zapojí do soutěží a posílí tak řady našich rozhodčích.

Lektorem byl pan Pavel Marschal, který přijel z Hradce Králové a společně s paní Evou Vovsíkovou přítomným vysvětlili pravidla požárního sportu, která od sklonku minulého roku pobrala několik změn.

Závěrem školení byl prověřovací test, který všichni splnili a tak se budeme těšit na setkání na okrskových i okresních soutěží.

Jana Severínová – garant školení

Sdílet tuto stránku