Odborná rada mládeže

Okresní odborná rada se řídí Statutem odborných rad mládeže Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V čele rady stojí vedoucí, který je volen na aktivu vedoucích mladých hasičů v rámci okresu a zvolený vedoucí rady se stává členem výkonného výboru.

Náplní práce rady je vytvářet podmínky pro činnost s dětmi ve věku 3–18 let, které jsou registrované u SH ČMS. Podporovat zdravý rozvoj jejich osobnosti. Za pomoci vedoucích mládeže vést mladé členy k odpovědnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému lidskému společenství. Hlavně pak rozvíjet u mladých hasičů preventivně výchovné zásady v oblasti požární ochrany a připravovat tak mladou generaci pro práci v zásahových jednotkách, funkcích ve sborech a jako nástupní generaci pro práci u dobrovolných hasičů.

Odborná rada pracuje dle vlastního plánu práce schváleným výkonným výborem. Schází se několikrát do roka, dle potřeby a připravovaných akcí pro hasičskou mládež.

Činnost rady je ekonomicky zajišťována z vlastních zdrojů, popřípadě z dotací.

Okresní odborná rada mládeže

Okresní rada mládeže předkládá shromáždění představitelů sborů jedenkrát ročně zprávu o své činnosti.

Složení Okresní odborné rady mládeže

Ing. Moudrá Kamila

vedoucí OORM SDH Ouběnice +420 776 552 526

Eva Vilímková

SDH Divišov +420 607 651 203

Filip Vykydal

SDH Soběhrdy +420 606 940 478

Markéta Ottová

SDH Netvořice +420 606 878 004

Romana Jiráková

SDH Střezimíř +420 733 508 433

Marie Zelingrová

SDH Kondrac +420 607 593 940

Hana Vondráčková

SDH Čechtice +420 702 062 413

Lucie Špačková

SDH Jankov +420 728 711 854

Petra Jančíková

SDH Divišov +420 604 417 775

Zuzana Kudrnová

SDH Čechtice +420 792 761 232

Martina Uhlíková

SDH Neveklov +420 720 758 424

Jana Vanišová

SDH Arnoštovice +420 604 602 105

Klára Škvorová

SDH Ostředek +420 775 159 112