Odborná rada represe

Okresní odborná rada represe se řídí Statutem odborných rad Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V čele rady stojí vedoucí, který je volen na aktivu velitelů v rámci okresu a zvolený vedoucí rady se stává členem výkonného výboru.

Náplní práce rady je vytvářet podmínky pro činnost hasičů ve věku od 18 let, kteří jsou registrováni u SH ČMS.

Odborná rada pracuje dle vlastního plánu práce schváleným výkonným výborem. Schází se několikrát do roka, dle potřeby a připravovaných akcí.

Činnost rady je ekonomicky zajišťována z vlastních zdrojů, popřípadě z dotací.

Okresní odborná rada represe

Okresní rada represe předkládá shromáždění představitelů sborů jedenkrát ročně zprávu o své činnosti.

Složení Okresní odborné rady represe

Petr Štěpánek

vedoucí OORR SDH Votice +420 724 961 534

Miloš Páv

SDH Jezero +420 724 179 850

Vítězslav Sahula

SDH Teplýšovice +420 723 738 401

Zdeněk Šarbach

SDH Samechov +420 737 017 971

Roman Hudrlík

SDH Pecerady +420 731 217 218

Miloslav Ježek

SDH Ouběnice +420 728 552 556

Pavel Smutný

SDH Pyšely +420 724 196 700

Ladislav Vacek

SDH Křivsoudov +420 602 284 601

Luděk Pohorský

SDH Bílkovice +420 721 752 031

Miroslav Šebek

SDH Netvořice +420 607 612 691

Jan Kučera

SDH Kondrac +420 773 054 800

Luděk Pohorský

SDH Bílkovice +420 723 384 645

Martin Kohout

SDH Vlašim +420 603 255 077

Jiří Černovský

HZS Benešov