Kontrolní a revizní rada

Okresní kontrolní a revizní rada se řídí Stanovami Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V čele rady stojí předseda, který je volen 1 × za 5 let na Shromáždění delegátů sborů. Ostatní členové rady jsou doplněni z navržených kandidátů v rámci okresu. Předseda rady je členem výkonného výboru s hlasem poradním.

Kontrolní a revizní rada se ve své činnosti zaměřuje na:

Má právo:

Kontrolní úkony provádí pravidelně měsíčně ve dvojicích. Celá rada se schází 4 × do roka. Je podřízena Shromáždění představitelů sborů, kterému předkládá jedenkrát ročně zprávu o své činnosti.

Složení Okresní kontrolní a revizní rady

Ing. Lenka Korgerová

Předseda OKRR SDH Bystřice +420 723 843 407

Miroslava Čápová

SDH Vracovice +420 722 955 947

Ing. Vladimír Jíša

SDH Třemošnice +420 737 120 540

Jitka Radová

SDH Jezero +420 777 213 611

Bc. Aleš Znamenáček

SDH Vranov +420 722 834 333